Zonnepanelen

De afgelopen jaren hebben wij diverse daken gecontroleerd voor particulieren, bedrijven en relaties. Daar wij ervan uitgaan dat de constructeur van uw gebouw vroeger nog geen rekening heeft gehouden met een extra belasting door zonnepanelen op uw gebouw, heeft de rekentechniek er voor gezorgd dat bestaande constructies zeer efficiënt zijn uitgerekend.

Ook u als leverancier raden wij aan de constructie te laten controleren daar u verantwoordelijk bent voor het plaatsen van de toename aan gewicht op de constructie en de gevolg schade na plaatsing.

Bij meerdere projecten (ongeveer 2 op de 10 controles) hebben wij moeten adviseren:
  • geen zonnepanelen toe te passen daar de constructie niet van voldoende sterkte is;
  • een beperkt aantal panelen toe te passen daar de constructie niet van voldoende sterkte is;
  • verbeteringen aan de constructie toe te passen, voordat de zonnepanelen of andere energie besparende voorzieningen konden worden toegepast.

Naar wens:
  • inventariseren wij de mogelijkheid om zonnepanelen toe te passen aan de hand van tekeningen of een bezoek op locatie
  • bezoeken wij archieven om oude tekeningen en berekeningen op te vragen
  • informeren wij bij gemeente t.b.v. oude tekeningen en berekeningen
  • maken wij de constructieve controle berekeningen
  • dienen wij uw plan in bij de verschillende instanties (gemeente en nuts leveranciers)
  • begeleiden wij voor u het werk tijdens het plaatsen en kunnen we de directie vormen
  • kunnen wij voor u een bouwinspectie uitvoeren aan uw pand waar zonnepanelen of energie voorzieningen zijn geplaatst, gerealiseerd door derden

Tekeningen, berekeningen en bouwaanvraag kunnen door ons verzorgd worden.